Elektronické „maliní“ aneb není jenom „wikina“

čtvrtek 6. září 2012 09:43

Antropologové a odbornci dalších oborů vytvářejí pod vedením profesora Jaroslava Maliny otevřené elektronické encyklopedie.

Cynici tvrdí, že když vypadne server Wikipedie, klesne IQ postižené populace v průměru o dvacet bodů. Imunní jsou prý jen Jarawové z Andamanského souostroví nebo Ayoreové z bolivijské Amazonie, popřípadě další  etnika, kmeny a tlupy  agresivně odmítající kontakt s civilizací 21. století.

My všichni zbývající vesele „googlujeme“ na internetu a ten nám zhusta nabízí jako první ze všech zdrojů právě elektronickou otevřenou encyklopedii Wikipedia. Často se o ní tvrdí, že je plná omylů, nesmyslů a vyložených lží, což je jistě pravda. Na druhé straně ale rozsáhlé srovnání ukázalo, že ve Wikipedii je stejně chyb jako v největší tištěné světové encyklopedii Encyclopaedia Britannica. Těžko říct, zda je to polehčující okolnost pro Wikipedii nebo přitěžující okolnost pro Britanniku.

Anglicky psaná „wikina“ je ve většině hesel nejrozsáhlejší a nejpropracovanější. Ti, kdo nevládnou jazykem Shakespearovým, tak o mnoho přicházejí, neboť musí čerpat z vydání encyklopedie v jiných, jim dostupných jazycích nebo jsou nuceni se uchýlit k verzi ve své mateřštině. Ta se mnohdy omezuje na větší či menší, lépe či hůře přeložené fragmenty z „wikiny“ anglické. Česká verze je toho zářným příkladem.

Zatímco „wikina“ či „wiki“ již stačila vejít do obecného povědomí, jiné otevřené elektronické encyklopedie si své místo na výsluní přízně věděníchtivých čtenářů teprve hledají.

Pro české hloubavé a přemýšlivé povahy můžou být zdrojem poznání i inspirace encyklopedie vytvářené kolektivem kolem antropologa Prof. PhDr. Jaroslava Maliny, DrSc. z přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně. Na svět už přišly tři.

Služebně nejstarší je Encyklopedie antropologie (http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/index.html), která je pokračováním a rozpracováním již dříve vydaného a posléze on-line zpřístupněného Antropologického slovníku.

Encyklopedií víceméně antropologických si lze v dobrých knihkupectvích koupit celé libry, kila či pudy. Jasnou výhodou otevřeného elektronického projektu je jeho neustálé doplňování a aktualizace předními experty mezinárodního významu. Díky tomu jsou díla, jako je Encyklopedie antropologie, v pravém slova smyslu živá. „Papírové“ knihy jsou zcela zákonitě zastaralé už v okamžiku, kdy jsou zpřístupněny veřejnosti. Jestli dojde v den jejich vytištění ke klíčovému objevu, nikdo už tuto převratnou událost na stránky knihy nedostane.

Druhým nesporným kladem Encyklopedie antropologie je velmi široké, na dnešní dobu „renesanční“ pojetí samotného oboru antropologie. To otevírá toto dílo nejen samotné obci antropologů a vědcům příbuzných oborů, ale i odborníkům z odvětví, která se zdají antropologii na hony vzdálena. Jako solidní zdroj informací se nabízí i novinářům a redaktorům nejrůznějších sdělovacích prostředků. A tak může Encyklopedie antropologie významně přispět ke zvýšení úrovně informací, které jsou sdělovacími prostředky šířeny.

Mladším sourozencem Encyklopedie antropologie je  Člověk-Auto-Encyklopedie (http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/clovek-auto/index.html)

V literatuře naší i zahraniční jistě najdeme dost a dost technicky orientovaných publikací.  Elektronická otevřená encyklopedie autorů kolem profesora Maliny reaguje na fakt, že  kolo, dopravní prostředky, které principu kola využívají, a automobil zvláště představují symbol současné doby. Ačkoli je pro geologickou současnost prosazováno označení antropocén, lze ji celkem bez přehánění označit i jako „dobu kolovou“, popřípadě „dobu automobilovou“.

Automobil přerostl z pouhého dopravního prostředku v jeden z ústředních symbolů současné lidské společnosti. Dílo ČLOVĚK-AUTO-ENCYKLOPEDIE se snaží o komplexní přístup k „době automobilové“ v širokém záběru – od aspektů věd technických přes vědy přírodní až po vědy společenské.

Benjamínkem v elektronicko-encyklopedickém „maliní“ Jaroslava Maliny a spol. je Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa (http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encykl-sexuality/index.html ). Dá se předpokládat, že z dosavadního „malinového“ encyklopedického tria najde nejširší uplatnění. Zatímco automobilismu holduje jen část populace a antropologie je pohříchu oblastí s ještě užší  zájmovou skupinou, sexualita, erotika a láska se týká nás všech.

Těžko, odhadovat, co dalšího vyraší z utěšeně se rozrůstajícího elektronicko-encyklopedického „maliní“. Důstojným završením celého snažení Maliny a kol. může být jednou v daleké budoucnosti třeba Elektronická encyklopedie elektronických encyklopedií.  

Jaroslav Petr

Jaroslav Petr

Jaroslav Petr

Blog se zabývá vědou, novými vědeckými objevy, jejich společenskými dopady a etickými aspekty. Blog byl Národní knihovnou ČR zařazen do České národní bibliografie a je archivován v rámci jejího projektu WebArchiv.

Ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. se zabývá reprodukční biologií hospodářských zvířat. Přednáší biotechnologii živočichů na České zemědělské universitě v Praze a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ve volném čase se věnuje popularizaci vědy. Spolupracuje s Českým rozhlasem, Lidovými novinami, různými časopisy a internetovými servery, např. Vesmír, Příroda, XB1, 100+1, 21. století, VTM aj.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora